INSTALACE:

1. Instalace pomocí USB

Soubor s aplikací uložit na USB disk.
Předinstalovanou aplikací "File Browser" otevřít uložený soubor na USB.
(Aplikaci "File Browser" je potřeba povolit instalaci z cizích zdrojů)

2. Instalace z internetového prohlížeče

Internetovým prohlížečem ("TV Internet Browser" ze složky GetMyApp) otevřít stránku www.mascom.cz, AndroidApp a stáhnout požadovanou aplikaci.  
Předinstalovanou aplikací "File Browser" otevřít Local Disk / Download a požadovanou aplikaci.
(Aplikaci "File Browser" je potřeba povolit instalaci z cizích zdrojů)
Aplikace na této stránce nejsou dostupné na Google Play, a proto upozorňujeme že jejich funkčnost může být omezena.

Funkčnost aplikací závisí zejména na jejich poskytovateli a na poskytovatelích  služeb k těmto aplikacím. Vzhledem k tomu, že Mascom nemůže nijak ovlivnit rozhodnutí poskytovatelů aplikací a poskytovatelů ostatních služeb, nenese žádnou odpovědnost za jejich fungování.
Odstranění či ukončení fugování jakékoli aplikace není důvodem k reklamaci zařízení.
Mascom nenese žádnou odpovědnost za škody na zařízení, uživatelských či jiných právech v případech, kdy dojde k zásahu do softwarového vybavení zařízení.
O2 TV můžete sledovat na přes Digital TV-Stream Box MCA101TC nebo přes Android TV Finlux.
Stačí nainstalovat aplikaci dle výše uvedené nápovědy
Aktuální verze Aplikace Netflix. Instalace dle výše uvedené nápovědy
Oprava aplikací:
Informace k instalaci viz výše.
DVBT2
Oprava nastavení zvukového doprovodu "Originál Audio". Uložení zvukového doprovodu na jednotlivých programech.