Soubor "Upgrade_MC710T2-HD 20220818.zip" uložit a extrahovat (rozbalit).
Po rozbalení obsažené soubory 1-Change_Dump_MC710T2.abs a 2-MC710_20220818.abs uložit na USB Flash disk.
(POZOR důležité upozornění, Flash USB musí být naformatován na FAT32)   
Soubor je před uložením na Flash USB nutno rozbalit, jak je napsáno výše. Na Flash USB musí být soubor s koncovkou  .abs"
USB Flash disk zasunout do přijímače. Stisknout "Menu", přejít do záložky "Nastavení" na řádek "Informace".
Úpravy a změny
Pojmenování nahrávky podle názvu pořadu z EPG, Změna chování po ukončení nahrávání (1. nahrávka v nepřítomnosti, přijímač byl před nahrávkou vypnutý, po ukončení nahrávání se vypne. 2. nahrávka za provozu, přijímač byl před nahrávkou zapnutý, po ukončení nahrávání zůstane zapnutý.)

Počet událostí časovače zvýšen na 24
Doplněn režim časovače "Týdně" a "Měsíčně"
Úprava nastavení události časovače. Délka nahrávky byla nahrazena časem konce nahrávky
Na řádku "Datum Firmware" je uveden datum posledního upgrade přijímače. Tedy toto datum má hodnotu 9.7.2022 a nebo starší.
Stisknout "'EXIT" a šipkou na "USB Aktualizace", potvrdit "OK". USB Flash paměť je zasunutá do přijímače. V řádku "Režim aktualizace" vybrat "AllCode", a v řádku "Upgrade soubor" šipkou vlevo vybrat soubor
1-Change:Dump_MC710.abs. Následně potvrdit řádek "Start" a pokračovat dle instrukcí.
Po dokončení předchozího kroku bude na obrazovce "První Instalace"
Nyní stisknout "EXIT"
Důležitá informace
Tento soubor změní strukturu části procesoru. Tato změna umožní nahrát do přijímače následné Upgrade. Pokud tato změna nebude provedena nepůjde provádět následné aktualizace Firmware. 
Šipkou dolu na záložku "Nastavení" a řádek
"USB Aktualizace", potvrdit "OK". USB Flash paměť je stále zasunutá v přijímači. V řádku "Režim aktualizace" vybrat "AllCode", a v řádku "Upgrade soubor" šipkou vlevo vybrat soubor
2-MC710_20220818.abs. Následně potvrdit řádek "Start" a pokračovat dle instrukcí.
Po dokončení předchozího kroku bude na obrazovce "První Instalace". První instalaci spustit potvrzením volby "OK" 
Důležitá informace: výše popsaný upgrade je uživatelsky nevratný