Projekt s názvem: FVE MASCOM s.r.o. - Kosoř
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000612
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.
Součástí projektu je akumulace energie v podobě bateriového úložiště.
Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních
zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu
podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při
výrobě el. energie.