Popis zařízení
Návod pro rychlou instalaci - Nastavení pomocí tlačítka WPS
Návod pro pokročilé nastavení  - Nastavení pomocí stránky webového rozhraní
Návod pro Reset zařízení
Další typy
Manuální vyplnění parametrů sítě ke které se WiFi-LAN adaptér N300 připojuje a parametry sítě kterou WiFi-LAN adaptér N300 vytvoří.
Po potvrzení Connect se WiFi-LAN adaptér N300 spáruje se sítí.
Další pokročilá nastavení lze provádět po opětovném přihlášení na http://ap.setup 
Zadat síť ke které se připojuje
Číslo kanálu sítě
Typ zabezpečení
Heslo
Název nové sítě