Pokračovat
Svůj souhlas potvrďte zaškrtnutím
Softwarové ujednání:
Mascom spol. s.r.o. (dále jen Mascom) dodává přijímač se softwarovým vybavením instalovaným v přijímači, tak jak je v okamžiku prodeje. Zakoupení přijímače uživatelem nezakládá žádné právo uživatele ani závazek Mascomu vůči uživateli k jakékoli změně softwarového vybavení přijímače oproti softwarovému vybavení instalovanému v přijímači při jeho koupi uživatelem. Zakoupení přijímače uživatelem též nezakládá právo uživatele na vlastnictví instalovaného software a jeho použití jinak, než v souvislosti s běžným používáním přijímače, ani na jeho úpravy, prodej apod.
Společnost Mascom vedena snahou o dosažení nejlepších provozních vlastností svých výrobků průběžně zdokonaluje a rozšiřuje jejich softwarové vybavení.
Mascom nenese žádnou odpovědnost za škody na přístroji, uživatelských či jiných právech v případech, kdy dojde k zásahu do softwarového vybavení přijímače.
IPTV a Internetové TV aplikace:
Přijímač má při prodeji nainstalovány základní IPTV a WEB TV plikace. Aktuální, rozšířenou nabídku všech aplikací dostupných pro tento přijímač získáte po potvrzení seznámení.
Funkčnost aplikací závisí zejména na jejich poskytovateli a na poskytovatelích služeb k těmto aplikacím.
Vzhledem k tomu, že Mascom nemůže nijak ovlivnit rozhodnutí poskytovatelů aplikací a poskytovatelů ostatních služeb,
vyhrazuje si právo, kteroukoli aplikaci kdykoli ze software přijímače odstranit a nenese žádnou odpovědnost za jejich fungování.
Odstranění či ukončení fungování jakékoli aplikace není důvodem k reklamaci přijímače.
Seznámil jsem se s softwarovým ujednáním, funkčností aplikací třetích stran a souhlasím.