Stažený soubor HS3200IRD_SDL.zip v PC "rozbalte". Vznikne složka, která se jmenuje SDL a v této složce je soubor HC_HW.SDL. Tuto celou složku SDL uložte na Flash paměť (USB Paměť). Flash paměť musí být naformátovaná na FAT32. Formátování proveďte v PC.
Odpojte přijímač od proudu, zasuňte flash paměť do USB konektoru přijímače. Přijímač zapojte do el. proudu. V okamžiku když se na displeji (na čelním panelu přijímače) zobrazí nápis "- DL", stiskněte na čelním panelu přijímače tlačítka v následujícím pořadí:
1x Šipka dolů, 2x Šipka nahoru 3x Power (standby). Na displeji přijímače se zobrazí USB. Nechte přijímač dokončit proces dle informací na obrazovce. Neodpojujte od přivodu el. energie!
Homecast HS3200IRD