Uložte si tento soubor na Flash memory: MC2350_V3-4_20170823.S0AVAB  (toto je firmware který nahrajete do Vašeho přístroje a tím provedete jeho přeprogramování).
Zkontrolujte si velikost souboru staženého na Flash memory (8403kB)
Postup upgrade:
1. Vypnout přijímač odpojením od přívodu proudu.
2. Zasunout USB paměť s nahraným souborem
3.Zapnout přijímač dálkovým ovladačem nebo tlačítkem na předním panelu
4.Na předním panelu se zobrazují informace o aktualizaci. Proces je ukončen cca po 2 minutách. Na čelním panelu svítí pouze červená LED dioda.
5. Vysuňte USB paměť.   (Pokud necháte v přijímači USB paměť, která obsahuje SW do přijímače MC2350 přijímač nebude možno zapnout. Při zapnutí se přijímač bude pokoušet stáhnout SW a tento pokus bude ukončen chybou. Pokud k tomu dojde (na čelním displeji se bude střídat informace 380, 200, 10d, 00C) vysuňte USB paměť, přijímač odpojte od el. sítě a následně připojte k el. síti.
6. Přijímač zapněte. V "Menu", "Nastavení", "Konfigurace", "Aktual. přijímače" ověřte verzi.  
24.8.2017- S/W - v 3.4  -  Zpřístupněna možnost ručního zadání časového pásma. Přidána možnost úpravy délky probíhající nahrávky.
Nastavení časového pásma:

"Menu" - "Nastavení" - "Konfigurace" - "Nastavení času" -  Nastavení Automatického časového pásma přepnout na  Ruční a vybrat požadovaný časový posun.
Úprava délky probíhající nahrávky:
"Menu" -  "Časovač" -  "Probíhající nahrávka,  potvrdit OK" - "Nastavení času konce nahrávky" -  "Uložit  -zelené tlačítko" - "Exit - opustit nabídku"