Důležité upozornění před aktualizací SW
Přijímač automaticky po aktualizaci provede Reset do továrního nastavení. To znamená že veškeré nastavení (programové předvolby a systémové nastavení) bude uvedeno do továrního nastavení
Z tohoto důvodu je uveden postup aktualizace s možností zálohování vašeho nastavení s možnosti obnovení tohoto nastavení po aktualizaci SW
01. Vložit do přijímače USB paměť naformátovanou na FAT32
02. Stisknout "MENU",  šipkou vlevo nebo vpravo se přesunout na "Nastavení" a potvrdit tlačítkem "OK"
03.  V Menu Nastavení šipkou dolu na řádek "Uložit nastavení" a potvrdit "OK"
04. V Menu Uložit nastavení šipkou dolu na řádek "Uložit nastavení na USB" a potvrdit "OK". Po několika vteřinách se objeví hlášení  "Databáze byla úspěšně zkopírovaná"
------  Tímto je na USB vytvořená záloha nastavení  přijímače.  -----

05. Vypnout přijímač odpojením od přívodu proudu.
06. Vyndat z přijímače USB
07. Na toto USB nahrát v PC tento soubor.
09.05.2019- S/W - v 0.0.1.16   -  Oprava přemístění programů ve favoritních skupinách
08. Po nahrání soubor Rozipovat (Extrahovat, Dekomprimovat) do kořene USB paměti
09. Do vypnutého přijímače (byl vypnut v bodě 05) zasunout USD paměť
10. Přijímač zapnout do el. proudu.
11. Aktualizace probíhá na pozadí úvodní obrazovky. Konec aktualizace poznáme podle toho, že se přijímač zapne do "První instalace"
12. Provedeme první instalaci opakovaným stisknutím "OK".
13. Až se na obrazovce objeví "FastScan" a průběh vyhledávání ukončíme proces stisknutím tlačítka "EXIT". Hlášení "Chcete opravdu zrušit vyhledávání?" potvrdíme "ANO". Následující obrazovku potvrdíme "OK"
14. Stisknout "MENU",  šipkou vlevo nebo vpravo se přesunout na "Nastavení" a potvrdit tlačítkem "OK"
15.  V Menu Nastavení šipkou dolu na řádek "Nahrát nastavení" a potvrdit "OK"
16. V Menu Nahrát nastavení šipkou dolu na řádek "Nahrát nastavení za USB" a potvrdit "OK". Po několika vteřinách se objeví hlášení  "Databáze obnovena....". Po následném zapnutí bude přijímač ve stejném nastavení jako byl na začátku procesu.

Důležitá Informace
Soubor s SW uložený na USD paměti lze pro aktualizaci použít pouze jedenkrát. Opakovaně nelze použít. (Ochrana před tím, že uživatel nechá USB paměť v přijímači). Pokud chcete použít na další přijímač, je nutno soubor MC4300-v0.0.1.16 DEV.zip který máte uložený na USB opětovně Rozipovet a nechat soubory přepsat