Informace k S/W 1.11.2A -   (25.06.2015)
-S/W-1.11.2A - Odstranění chyby u předchozí verze. Chybně identifikoval odkódované a zakódované nahrávky. 25.06.2015
Důležité upozornění: Pro správnou funkci nahrávání dvou HD programů, je třeba mít správně nastavené hodnoty "Pilot" pro jednotlivé TP. Programové nastavení v podobě _ch_data.sgn  má tyto parametry nastaveno správně
Stažený soubor xxx.zip v PC "rozbalte". Vznikne soubor _sw_code.sgn. Tento soubor na Flash paměť (USB Paměť). Flash paměť musí být naformátovaná na FAT32. Formátování proveďte v PC.
Pozor - soubor v žádném případě nesmíte přejmenovat, je nutno ho zanechat ve stávající podobě, tedy _sw_code.sgn.
Nápověda:
Vypněte přijímač na zadní straně síťovým vypínačem. Do USB konektoru zasuňte USB Flash memory. Zapněte přijímač síťovým vypínačem na zadní straně přístroje.
Provedeme kontrolu stávajícího S/W v přijímači. Stiskneme tlačítko "MENU" a vybereme položku "Status"
Potvrdíme položku "Informace" kde zjistíme S/W verzi našeho přijímače
Potvrdíme položku "Informace" kde zjistíme S/W verzi našeho přijímače
Back
Next