Erotické programy Hustler, Erox (xx, xxx) jsou chráněny v systému vysíláni PINEM na kartě. Ochrana PINEM karty nemá nic společného s rodičovským zámkem v menu NASTAVENI. Ochrana PINEM karty se nastavuje v menu SYSTÉM INFO – Irdeto – Rodičovská ochrana.

Pro detailnější vysvětlení – u satelitního vysílání jsou dva nezávisle způsoby ochrany.

První ochrana je ochrana na přijímači.
Zámek na předvolby = Rodičovský zámek ( v záložce menu NASTAVENÍ). Aktivace tohoto zámku způsobí, ze je-li vysílán porad jehož věková kategorie je vyšší než je nastavený zámek tak pokud se chcete na danou předvolbu přepnout musíte vložit heslo. Z výroby je nastaveno na 0 0 0 0 a lze jej změnit v menu NASTAVENÍ – Rodičovský zámek. U rodičovského zámku lze nastavit věkové kategorie a také hodnotu : Vypnuto.
Mate-li nastaveno VYPNUTO pak tento zámek při přepnuti, například na erotické programy není aktivní, nevyžaduje žádné heslo a přijímač se na daný program přepne.

Pro vstup do nastaveni Rodičovského zámku je potřeba vložit heslo – z výroby je to : 0 0 0 0.
V základním nastaveni z výroby je Rodičovský zámek VYPNUTY.

Druhá ochrana je součástí karty kódovacího systému Irdeto.
Nastaveni této ochrany je možné z menu přijímače  = Rodičovská ochrana (v záložce SYSTÉM INFO – IRDETO) Provedené nastavení platí pro danou kartu (ne pro přijímač), takže pokud kartu vložíte do jiného přijímače tak spolu s ni přenesete i provedená nastaveni. Naopak pokud vložíte do vašeho přijímače jinou kartu budou platit omezeni tak jak jsou nastavena na té právě vložené kartě.

Rodičovská ochrana na kartě umožňuje vytvořeni několika uživatelských profilu pro různé věkové kategorie. Vstup je podmíněn vložením PINU karty … hodnota PINU z výroby karty je uvedena na kartě. Uživatelské profily je opět možno nastavit na různé věkové kategorie a nebo je možno rodičovskou ochranu vypnout – to provedete stisknutím žlutého tlačítka a v řádku : Stav věkového omezení bude hodnota „Vypnuto“. Podle informaci, které máme od provozovatele vysílání je tato ochrana na kartě nastavena z výroby na kategorii 18. Čili pokud přepnete na erotický program s hodnocením 18+ je nutno zadat PIN.


Kategorie 18+ v nastaveni ochran neexistuje, protože to by znamenalo, ze ochrany nejsou aktivní pro žádnou kategorii poradu což je stejné jako když jsou ochrany VYPNUTY. 
Pro sledování bez omezeni – tedy bez nutnosti zadáváni jakéhokoli hesla či PINU doporučujeme : Ochranu přijímače nastavit na VYPNUTO, uděláte to takto : Nastavit v menu NASTAVENI – Rodičovský zámek hodnotu Věkový limit na : VYPNUTO (tak je to z výroby –není tedy potřeba měnit)

Ochranu na kartě nastavit na VYPNUTO, uděláte to takto
Nastavit v menu SYSTÉM INFO – Irdeto - Rodičovská ochrana parametr : Stav věkového omezení na : Vypnuto.
(provedete v menu žlutým tlačítkem – je to uvedeno v menu je informace na spodní části obrazovky)

Na závěr ještě k programu EROx( -xx, -xxx) : dle sdělení od Skylinku nejsou tyto erotické programy (stejně
jako Hustler) součásti 2.mesicni promo nabídky. Toto je sdělení ze Skylinku.

09.11.2012