Jako externí zařízení pro nahrávání lze použít USB Flash memory, nebo externí HDD. U výběru externího HDD je třeba zohlednit potřebné napájení externího disku, které může být z USB konektoru maximálně 500mA. (5V).  Pokud má disk větší odběr, měl by mít externí napájení. Velikost externího disku by měla být také prováděna s rozvahou. Přijímač je vybaven funkcí úsporný režim (Power Save). Po zapnutí přijímače se připojený HDD aktivuje a čas potřebný pro tuto aktivaci je závislý na velikosti disku. Pokud se zaměřím na disky větší kapacity, tak disk o velikosti 250GB se bude aktivovat cca jednu minutu, disk o velikosti 1T se bude aktivovat cca 4minuty. Pokud si v přijímači nastavíme nahrávku z timeru a přijímač bude vypnutý, dojde k zapnutí přijímače s časovým předstihem cca 3minuty. Pokud budeme velikost disku přehánět, disk nebude na začátku nahrávání připraven a k nahrávce nedojde. Pokud opravdu chceme používat disky větší než 250GB bude asi lepší u přijímače vypnout funkci úsporný režim (Power Save). V tomto případě se disk nebude při vypnutí do standby odhlašovat a po opětovném zapnutí přístroje bude v podstatě připraven ihned k činnosti. Vypnutí funkce úsporný režim má ale za následek větší odběr proudu ve vypnutém stavu.

Externí disk (Flash memory nebo HDD) musí být naformátován v přijímači. Toto formátování u nového disku provedeme v menu "PVR", "Formátování HDD". (Disk bude naformátován v exFat)

Upozornění: Délka nahrávky musí být alespoň 2 min aby přijímač nahrávku zaznamenal.