První instalace pro uživatele operátora FreeSat
Předpoklad je že máme anténu s jedním LNB namířenou na družici Thor. Nepoužíváme žádný DiSEqC přepínač.
Spustíme první instalaci  (První instalaci vyvoláme aktivací volby tovární nastavení v menu přijímače)
1. řádek "Nastavení jazyka"  potvrdíme tlačítkem OK volbu "čeština nebo...)
2. řádek "FastScan" ´- šipkou vpravo přejdeme do třetího sloupce a šipkou nahoru/dolu přejdeme na řádek "Další vyhledávání" a potvrdíme tlačítkem "OK" a stiskneme "EXIT"
3. Stiskneme "MENU" a potvrdíme tlačítkem "OK" řádek "Antena". Zadáme heslo.
Nastavení antény:

Antena              1
Satelit               Astra1 19,2
Transponder      xxxxx
Napájení LNB    13/18V
Typ LNB            9750/10600 (UNI)
22kHz               Auto
Typ přepínače    DiSEqC
Možnosti           A (B,C,D)
Zp. vyhled.         Aut.

Tuto tabulku nastavíme tak, že šipkou sjedeme na řádek Typ přepínače, šipkou vpravo se přepneme do třetího sloupce a řádek žádný potvrdíme OK. Nápis žádný se přenese do druhého sloupce.
Takře tabulka bude vypadat takto:

Antena              1
Satelit               Astra1 19,2
Transponder      xxxxx
Napájení LNB    13/18V
Typ LNB            9750/10600 (UNI)
22kHz               Auto
Typ přepínače    žádný
Možnosti           žádný
Zp. vyhled.         Aut.

Šipkou nahoru najedeme na řádek Anténa, šipkou do třetího sloupce, vybereme 2-Astra3, opět sjedeme na řádek Typ přepínače a vybereme žádný.
Šipkou nahoru najedeme na řádek Anténa, šipkou do třetího sloupce, vybereme 3-EutelSat, opět sjedeme na řádek Typ přepínače a vybereme žádný.
Šipkou nahoru najedeme na řádek Anténa, šipkou do třetího sloupce, vybereme 4-HotBird, opět sjedeme na řádek Typ přepínače a vybereme žádný.
Ještě jednou stiskneme žádný. Následovat bude nápis "Čekejte prosím". Parametry nastavení antény se uloží.

V zobrazeném Menu šipkou dolu na řádek "FastScan" potvrdit "OK"
Šipkou dolu na řádek "Aut. aktualizace předvoleb"  šipkou do třetího sloupce najet na zrušit a potvrdit OK
Šipkou dolu na řádek "Režim seznamu předvoleb"  šipkou do třetího sloupce  najet na "Nastavitelný uživatelem" a potvrdit OK
Ještě jednou stiskneme žádný. Následovat bude nápis "Čekejte prosím".
Můžeme začit ladit družici Thor, nebo použít programové nastavení a programy do přijímače "nasypat" z USB
Programové nastavení pro operátora FreeSat je ke stažení v sekci Settinng včetně informací a nápovědy jak to udělat.