Jak rychle naladit programy FreeSat z družice Thor.

Přijímač MC2350 je nastaven pro příjem programů provozovatele vysílání Skylink. Proto je potřeba nejdříve všechna nastavení pro Skylink vypnout a připravit tak přijímač pro provozovatele FreeSat. Následující postup Vám usnadní provedení tohoto nastavení. Přijímač uvedeme do stavu první instalace a to tak, že:
Stiskneme tlačítko Menu na dálkovém ovladači
"Nastavení" potvrdíme "OK".
"Instalace" potvrdíme "OK"
"První instalace" potvrdíme "OK"
Dotaz na první instalaci potvrdíme Ano tlačítkem "OK"
01 Výběr jazyka
"OK" další krok
02 Výběr formátu TV
"OK" další krok
03 Výběr satelitní antény. Pro příjem FreeSat se bude nejspíš jednat o typ antény "Přímý"
"OK" další krok
04 Šipkou vlevo vybereme Thor (0,8W)
"EXIT" další krok
05 Šipkou dolu na "Běžné vyhledání"
"EXIT" další krok
06 Stisknout Menu na dálkovém ovladači
07 Nastavení potvrdit "OK"
08 Konfigurace potvrdit "OK"
09 Řádek "Aktual. seznamu kanálů přepnout šipkou na "Ruční"
10 Řádek "Aktivace FastScan" přepnout šipkou na "NE"
11 Následující informaci potvrdit Ano tlačítkem "OK"
12 Tabulka bude mít parametr Aktualizace nastaveno na ruční a Aktivace FastScan bude vypnuta
15 Nastavení parametrů:
                                  Satelit                            Thor (0,8W)
                                  Frekvence                       11727        - zadejte číslicemi
                                  Polarizace                       Vertikální   - změňte šipkou
                                  Přenosová rychlost          28000        - zadejte číslicemi
                                  Síťové vyhledání              ANO          - změňte šipkou
                                  Hledání zakódovaných     ANO          - změňte šipkou
"OK" další krok
13 Stiskout MENU na dálkovém ovladači. Potvrdit tlačítkem "OK" řádek "Nastavení" a následně potvrdit tlačítkem "OK" řádek "Instalace"
14 Šipkou dolu na "Ruční vyhledávání
"OK" další krok
16 Průběh vyhledávání
17 Seznam nalezených programů. Modrým tlačítkem na dálkovém ovladači programy označíme.
18 Označené programy
"OK" další krok
19 Informace o naladěných programech
"OK" další krok