Stisknete tlačítko "Menu" a šipkou vpravo se přesunete do sloupce "System Info".
Potvrdíte tlačítkem "OK" řádek Cryptoworks a přesunete se do menu dekódovacího modulu.
Na obrázku je vyznačena červeně SW verze modulu. Podmínkou je, aby zde bylo uvedeno Cryptoworks 1.23  V případě že zde je uvedeno číslo nižší, je třeba provést upgrade dekódovacího modulu (Upgrade dekódovacích modulů Mascom). Pokud jsou splněny tyto podmínky (karta Skylink Irdeto ICE a SW verze 1.23 dekódovacího modulu) lze využít jedinečné vlastnosti tohoto dekódovacího modulu. Můžeme sami zvolit v jakém režimu chceme aby karta pracovala. Můžeme zvolit režim I-Code (Irdeto), potom se karta bude chovat jako Irdeto a budeme mít problémy s dekódováním nahrávek, nebo můžeme zvolit režim Cryptoworks a potom se na kartě budou měnit kódy v cca 14denním režimu a tím získáme dostatek času na odkódování nahrávka a tím pádem její převedení do odkódovaného stavu s libovolnou možností přehrávání. Jak nastavíme tuto hodnotu?
Vstoupíme dle předchozích obrázků do menu modulu a vybereme možnost 5. Einstellungen/Modul Options

Potvrdíme možnost 4. Experten Menu/Expert Menu
Potvrdíme 4. -Weiter zum Experten Menu/Go to expert menu
Na řádku 6. volíme v jakém režimu chceme pracovat, zda v Cryptoworks nebo v I-Code/Irdeto)
Důležité upozornění: to v jakém režimu budeme pracovat nemá vliv na dostupnost programové nabídky