Ještě několik vysvětlivek

Stav nahrávek:
V seznamu nahrávek je nahrávka, ale nelze ji přehrát, případně lze přehrát pouze část.
1. Nelze přehrát vůbec. Znamená to, že nahrávka byla provedena v zakódovaném stavu. Na kartě došlo ke změně oprávnění (na kartě se změnily přístupové klíče) a již nejsou na kartě platná přístupová práva k nahranému programu.
2. Lze přehrát pouze část. Znamená to že část nahrávky byla provedena v nezakódovaném stavu a část v zakódovaném stavu.  Na kartě došlo ke změně oprávnění (na kartě se změnily přístupové klíče) a již nejsou na kartě platná přístupová práva k nahranému programu. V tomto případě k té části, která byla provedena v zakódovaném stavu.

Co to znamená nezakódovaně a a zakódovaně:
Přijímače umožňuje tyto režimy nahrávání.
1. Odkódované nahrávky lze sledovat (přehrávat) kdykoli v budoucnu a to i bez karty.
2. Zakódované nahrávky lze s kartou Irdeto ICE (Výměna) přehrávat do změny přístupových prav. Během této doby také můžete nahrávku bez omezení přehrávat a pro dlouhodobé (neomezené) použití odkódovat. Pro odkódováni nahrávky slouží funkce „Odkódování zakódované nahrávky“.


Funkce „Odkódování zakódované nahrávky“ :
Pomocí tlačítka Play List na dálkovém ovladači vstoupíme do seznamu nahrávek. Tlačítkem „MARK“ označíme v Seznamu nahrávek tu, kterou chcete odkódovat (převést ji do nezakódovaného stavu). Poté stiskneme ŽLUTÉ tlačítko ovladače a zvolíme možnost "Odkódovaní zakódované nahrávky". Přijímač zobrazí upozornění s možností výběru ANO/NE. Zvolíme-li ANO, ihned se spustí dekódování. Přijímač během odkódování nelze nijak používat. Zvolíme-li NE, přijímač spustí dekódování v okamžiku, kdy jej vypnete dálkovým ovladačem. Po ukončení se přijímač vypne.
Nahrávka odkódovaná pomoci funkce „Dekódování zakódované nahrávky“ je pak ve stejném stavu jako nahrávka pořízená v režimu odkódované nahrávky.

Kdy se nahrává v nezakódovaně :
1) Nahrává se pořad který se současně sleduje.  (Pozor, pokud během tohoto nahrávání přepneme na jiný program, tak od tohoto okamžiku bude nahrávka zakódovaná)
2) Máme nastaveno nahrávání v nepřítomnosti (Timer) – (Pozor, pokud máme nastaveny dvě nahrávky, které se časově překrývají, jedna z nich bude nezakódovaná a druhá bude zakódovaná).
Kdy se nahrává zakódovaně :
1) Nahráváme pořad z jiné předvolby než kterou sledujeme.
2) Máte nastaveno nahráváni v nepřítomnosti dvou souběžných, nebo částečně souběžných programů. (časy nahrávek se překrývají).Jedna nahrávka bude nezakódovaná a druhá bude zakódovaná

Nápověda:
Pro nahrávky prováděné v pondělí, (to je totiž v současné době ten nejvíce problematický termín) není nutno čekat na konec nahrávání, abychom nastavili funkci odkódování zakódované nahrávky. Je možno použít také tento postup :
Během nahráváni pořadu (ne hned po spuštění nahrávky, ale cca 10 min po spuštění) vstoupíme do Seznamu nahrávek a již probíhající nahrávku označíme postupem pro odkódování.
Nastavíme na přijímači SLEEP Timer ( tlačítko vpravo dole) tak, aby se přijímač vypnul v době po konci nahrávky. (max. čas je 180 min)
Přijímač dokončí nahrávání, následně se v čase Sleep timeru vypne a provede odkódování nahrávky.
Skylink, provozovatel satelitního vysílání začal vysílat některé programy v kódovacím systému který není podporován v zařízeních které nejsou Skylink Ready.
Dekodovací modul Mascom IrdetoCrytovorks, je starý typ modulu označovaného jako CI. Tento modul není Skylink Ready.
Na kartách typu Irdeto M7 programy např. Prima KRIMI, Seznam.cz a další v tomto modulu nehrají (dá se předpokládat, že budou přibývat další)

Výměna modulu za modul Skylink Ready CI+
V případě že je přijímač používán jako jednotunerový, nahrávány jsou pouze programy které jsou sledované, nahrávky jsou odkódované, bude vše plně funkční.

Pokud je přijímač používán jako dvoutunerový (pro toto použití je přijímač koncipován), dostáváme se do problému.
Sledování programů bude plně funkční.
Nahrávání: Dekódovací modul CI+ naši kartu pravidelně aktualizuje (aktualizuje přístupové klíče na kartě). Nahrávka která je pořízena jako zakódovaná pro přehrání potřebuje kartu, na které jsou klíče pro danou nahrávku. A právě tyto klíče se rychle mění a nahrávku nelze přehrát.
Ve výsledku to znamená, že nahrávku, která byla pořízena jako zakódovaná (nahrávání probíhalo při současném sledování jiného programu) lze přehrát pouze velmi krátkou dobu po jejím pořízení, Takře pokud tuto nahrávku ihned po jejím skončení neodkódujeme, již se na ni v budoucnu nepodíváme.