1. Adaptér pro připojení libovolného zařízení s LAN konektorem k bezdrátové síti
    pomocí LAN kabelu. (v bezdrátové síti umožní připojení kabelem)
2. Odstraní mrtvé zóny WiFi pokrytí
3. Vytvoří bezdrátový přístupový bod z kabelového připojení (AP)
VEEZY 200, USB WIFI DONGLE, pro Finlux SMART TV
USB WiFi adaptér pro p
řipojení Finlux SMART TV k internetu
Adaptér lze zasunout p
římo do USB konektoru televizoru
Sou
částí dodávky je i prodlužovací kabel a stojánek umožňující instalaci adaptéru na místo s lepším signálem. Zapojení do televizoru prodlužovacím kabelem


WiFi - LAN adaptér N300