1.Možnost (nejjednodušší)
Přijímač je vybaven funkcí FastScan a proto jediné co je nutno udělat je tuto funkci aktivovat.
Stiskneme "Menu" , tlačítken OK potvrdíme "Instalace" , přesuneme se nařádek "Mascom FastScan" a potvrdíme tlačítkem OK.
Tím jsme se přesunuli do nabídky Mascom FastScan
Na prvním řádku  "Mascom FastScan" stiskneme stisknout šipku vpravo.(Udělejte vždy, i když je operátor přednastaven).
Otevře se nabídka operátotů. Šipkou nahoru nebo dolu vybereme "CzechSat" nebo "SlovakSat"
Řádek "Seznam předvoleb" nastavený na uživatelský neměňte, nechte tak jak je přednastaveno
Řádek  "StartScan"  potvrdit tlačítkem OK.
Přijímač zaktualizuje předvolby a napíše hlášení "Chcete uložit zmeny?. Potvrdit Ano.

2. Možnost
Nahrát programové nastavení ze stránky MC2202_Setting na USB a přenést do přijímače. Informace na stránce setting

Upozornění na stále rostoucí potřebu přesného nastavení satelitní antény.
S novými parametry vysílání se zvyšuje nutnost stále přesnějšího nastavení satelitní antény. Pokud máte s příjmem nových programů, nebo spíše programů na nových parametrech vysílání problém, je nutno se zaměřit na nastavení antény.
Varianta příjmu družice Astra 3(české a slovenské programy) a Astra 1 (volně vysílané německé programy).
Již několik hodně let zpátky doporučujeme nastavovat antény pro tuto variantu tak, že družici Astra1 nastavujeme na přímý směr a družici Astra 3 tzv. šilháme.
Samozřejmě že hodnoty a možná i logika velí nastavovat to obráceně a musím konstatovat že naprostá většina techniků to obráceně nastavuje, ale je zde několik faktorů, které způsobí to, že anténa namířena na družici Astra 3 může dělat při příjmu problémy.
Tyto problémy způsobuje sousední družice na 26° a družice na 28°. Zde totiž vysílají TP, které mají stejné, nebo téměř stejné hodnoty, jako TP na Astře 3.
Když si představíme signál z družice, tak se jedná zjednodušeně o kopec, který má na obou úpatí nizkou hodnotu signálu, stoupáme na špičku kde je největší hodnota signálu. Pokud je anténa namířená na tento kopec z pravé strany, tak je vše v pořádku, pokud je ale namířena na tento kopec zleva, tak síla signálu je úplně stejná, ale anténa je pootočená blíže k družici 26° a 28° a může se stát, že pokud má anténa lehkou deformaci, tak do ní zasahuje signál z těchto družic. Do přijímače potom jdou dva stejné, ale přitom rozdílné signály a přijímač si s tím při silnějším nesprávném signálu nemusí umět poradit. Pomoc je při tom jednoduchá. Lehce napružte anténu západním směrem a ověřte si zda to pomohlo. Pokud ano, můžete udělat lehkou korekci.
Pokud je anténa namířena na družici Astra1 a Astra 3 se šilhá, efekt družice 26° a 28° je eliminován.

Pro variantu příjmu jedné družice, to znemená že anténa musí být namířena na Astru 3, samozřejmě možnost šilhání není možná, a je potřeba pouze anténu lehce korogovat západním směrem.

Upozornění: jedná se pouze o doporučení.