Předpoklad:
1. Přijímač má poslední verzi SW.
2. Používáme dekódovací modul Mascom Cryptoworks v kterém je odpovídající verze SW a modul je správně nastaven
    Nastavení a kontrola modulu
3. Máme kartu typu Irdeto-ICE (Výměna)  Identifikace karet Skylink - jak rozeznáme typ karty.

Pozor
Pokud není karta typu ICE ale typu Irdeto, bude možno použít modul MascomCryptoworks který karty Irdeto neotevře, změna klíčů bude víceméně plovoucí a nahrávku kterou jsme zaznamenali v zakódované podobě  si již nespustíme. Pokud vyměníme dekódovací modul za modul Skylink Ready, nebude možno kartu ICE donutit pracovat v režimu "Cryptoworks", karta se bude chovat jako Irdeto a platí to samé.

Přijímač tedy nebude možno použít pro pořizování nahrávek a současně pro sledování jiného programu (mimo programů vysílaných jako Free-nekodované


Stav nahrávek:
V seznamu nahrávek je nahrávka, ale nelze ji přehrát, případně lze přehrát pouze část.
1. Nelze přehrát vůbec. Znamená to, že nahrávka byla provedena v zakódovaném stavu. Na kartě došlo ke změně oprávnění (na kartě se změnily přístupové klíče) a již nejsou na kartě platná přístupová práva k nahranému programu.
2. Lze přehrát pouze část. Znamená to že část nahrávky byla provedena v nezakódovaném stavu a část v zakódovaném stavu.  Na kartě došlo ke změně oprávnění (na kartě se změnily přístupové klíče) a již nejsou na kartě platná přístupová práva k nahranému programu. V tomto případě k té části, která byla provedena v zakódovaném stavu.

Vysvětlení co to znamená nezakódovaně a a zakódovaně:
Přijímače umožňuje tyto režimy nahrávání.
1. Odkódované nahrávky lze sledovat (přehrávat) kdykoli v budoucnu a to i bez karty.
2. Zakódované nahrávky lze s kartou Irdeto ICE (Výměna) přehrávat do změny přístupových prav. Během této doby také můžete nahrávku bez omezení přehrávat a pro dlouhodobé (neomezené) použití odkódovat. Pro odkódováni nahrávky slouží funkce „Odkódování zakódované nahrávky“.

------- Stávající stav je přibližné následovný: oprávnění se na kartě mění vždy v noci z pondělí na úterý cca v 01:00 hodin. Doručujeme tedy nahrávky co nejdříve odkódovat. ---------

Funkce „Odkódování zakódované nahrávky“ :
Pomocí tlačítka Play List na dálkovém ovladači vstoupíme do seznamu nahrávek. Tlačítkem „MARK“ označíme v Seznamu nahrávek tu, kterou chcete odkódovat (převést ji do nezakódovaného stavu). Poté stiskneme ŽLUTÉ tlačítko ovladače a zvolíme možnost "Odkódovaní zakódované nahrávky". Přijímač zobrazí upozornění s možností výběru ANO/NE. Zvolíme-li ANO, ihned se spustí dekódování. Přijímač během odkódování nelze nijak používat. Zvolíme-li NE, přijímač spustí dekódování v okamžiku, kdy jej vypnete dálkovým ovladačem. Po ukončení se přijímač vypne.
Nahrávka odkódovaná pomoci funkce „Dekódování zakódované nahrávky“ je pak ve stejném stavu jako nahrávka pořízená v režimu odkódované nahrávky.

Kdy se nahrává v nezakódovaně :
1) Nahrává se pořad který se současně sleduje.  (Pozor, pokud během tohoto nahrávání přepneme na jiný program, tak od tohoto okamžiku bude nahrávka zakódovaná)
2) Máme nastaveno nahrávání v nepřítomnosti (Timer) – (Pozor, pokud máme nastaveny dvě nahrávky, které se časově překrývají, jedna z nich bude nezakódovaná a druhá bude zakódovaná).
Kdy se nahrává zakódovaně :
1) Nahráváme pořad z jiné předvolby než kterou sledujeme.
2) Máte nastaveno nahráváni v nepřítomnosti dvou souběžných, nebo částečně souběžných programů. (časy nahrávek se překrývají).Jedna nahrávka bude nezakódovaná a druhá bude zakódovaná

Nápověda:
Pro nahrávky prováděné v pondělí, (to je totiž v současné době ten nejvíce problematický termín) není nutno čekat na konec nahrávání, abychom nastavili funkci odkódování zakódované nahrávky. Je možno použít také tento postup :
Během nahráváni pořadu (ne hned po spuštění nahrávky, ale cca 10 min po spuštění) vstoupíme do Seznamu nahrávek a již probíhající nahrávku označíme postupem pro odkódování.
Nastavíme na přijímači SLEEP Timer ( tlačítko vpravo dole) tak, aby se přijímač vypnul v době po konci nahrávky. (max. čas je 180 min)
Přijímač dokončí nahrávání, následně se v čase Sleep timeru vypne a provede odkódování nahrávky.